top of page

Market Research Group

Public·10 members

Prirucnik Za Polaganje Strucnog Ispita


Pripremili smo Priručnik za polaganje stručnog ispita za rad u državnom organu za III i IV nivo kvalifikacija obrazovanja kao i Priručnik za polaganje stručnog ispita za rad u državnom organu za V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja "Osnovi upravnog postupka i kancelarijskog poslovanja".
Prirucnik Za Polaganje Strucnog Ispita19.10.2011.-Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine priredilo je novi Priručnik za polaganje stručnog upravnog ispita, namijenjen pripravnicima, licima sa visokom školskom spremom i zaposlenicima na nivou Bosne i Hercegovine (autori: Fazila Musić, Ines Krtalić i Bojan Ninković, izdavač: Službeni list BiH).


S obzirom da objedinjava propise kojima je uređen sistem i način rada državne službe Bosne i Hercegovine, osim što olakšava polaganje stručnog upravnog ispita, priručnik predstavlja korisnu publikaciju za sve državne službenike. 350c69d7ab


Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page